Jordskiftesaker på gnr: 190/1

SaksnrSaksnavn
1620-1959-0017EGGEN mfl.
1600-1991-0036HEGGELI
1620-1959-0004HORG ØSTRE BYGDEALMENNING
1600-1996-0048KRISTIANMOEN 189/
1600-2011-0031Lundemo Bruk
1600-2012-0027Lundemo Bruk