Jordskiftesaker på gnr: 235/1

SaksnrSaksnavn
1600-2006-0057Gaula elv
1620-1983-0016KROGSTAD
1620-1967-0005KROGSTAD OG SKJÆRVOLD
1600-1994-0043Krogstad