Jordskiftesaker på gnr: 236/3

SaksnrSaksnavn
1600-1987-0043FINSETGJERDET
1600-2006-0057Gaula elv
1620-1970-0013HOVIN
1620-1970-0014HOVIN
1620-1973-0002HOVIN
1620-1975-0007HOVIN
1620-1980-0011HOVIN
1620-1946-0001HOVIN OG RYDNINGEN
1620-1955-0004HOVIN-SØRTØMME-SANDHOLT ØSTRE
1620-1975-0005KROKSTAD OG HOVIN
1600-1994-0043Krogstad
1620-1975-0009RYDNINGEN
1620-1911-0010SVARTAAS (HOVIN) ALMENNING