Jordskiftesaker på gnr: 250/2

SaksnrSaksnavn
1621-1931-0002MOAN
1620-1909-0018SØRTØMME SAMEIE