Jordskiftesaker på gnr: 257/1

SaksnrSaksnavn
1620-1982-0026GANGSTILØKKEN
1600-1997-0019GRINDE 257/
1620-1953-0003GRØTAN, GRINNI, EVJEN, VALDAN
1600-2006-0057Gaula elv