Jordskiftesaker på gnr: 7

SaksnrSaksnavn
1600-2003-0018GAMMELVEIEN
1640-1960-0017ONSØIEN M.FL.
1640-1978-0027PRESTHUS-VALSET INNMARK
1640-1958-0018SALTNES
1640-1961-0009SALTNES
1640-1978-0012SALTNES
1600-1989-0022SALTNESSAND NEDRE 8/
1600-1998-0060SVANGEN 29/
1700-2014-0030Saltnes