Jordskiftesaker på gnr: 124/23

SaksnrSaksnavn
1720-1935-0003ROKKEN
1700-1992-0012RØNNINGSMOEN GNR. 124