Jordskiftesaker på gnr: 127/3

SaksnrSaksnavn
1720-1957-0007AARFOR
1720-1951-0003KALVIK/ÅRFOR
1700-2010-0006Simle