Jordskiftesaker på gnr: 13

SaksnrSaksnavn
1820-1962-007AHunnålvatn 11,13
1820-2009-0015Lomsdal-Visten
1820-1938-005BVikdal gnr. 14