Jordskiftesaker på gnr: 85

SaksnrSaksnavn
1820-1978-0017HAUSTREISD/KALVMOEN
1820-1967-0010KALVMONESET
1820-2002-0001Kalvmoen
1820-1939-001BLangvatnet 92 m.fl.
1820-1951-0008NILSMO-HERRINGEN 85