Jordskiftesaker på gnr: 101

SaksnrSaksnavn
1820-1964-0010ALSGÅRD 19
1820-2002-0039Bjørnaaen nedre gnr. 99
1820-1985-0022E6 OLDERSKOG-RAVNÅ 33
1820-1986-0002KJÆRSTAD, ROSSVOLL 15
1820-1985-0026RAMNÅEN M.FL. GNR. 33,94.
1820-1970-0002ROSVOLD-SKOG 19,101
1820-2002-0051SKOG GNR. 101
1820-1974-0007SKOG ØVRE
1820-1930-0101SKOG ØVRE GNR. 101
1820-1948-0101SKOG ØVRE GNR. 101
1820-1946-0013SKOG ØVRE M.FL. 19
1820-2006-0007Skog nedre gnr.102
1820-1861-0101Skog øvre, gnr. 101
1820-2001-0014Skog øvre/nedre
1820-1984-0003ØYEN M.FL. 15