Jordskiftesaker på gnr: 101/5

SaksnrSaksnavn
1820-2002-0039Bjørnaaen nedre gnr. 99
1820-1985-0022E6 OLDERSKOG-RAVNÅ 33
1820-1986-0002KJÆRSTAD, ROSSVOLL 15
1820-1970-0002ROSVOLD-SKOG 19,101
1820-1946-0013SKOG ØVRE M.FL. 19
1820-2006-0007Skog nedre gnr.102
1820-1984-0003ØYEN M.FL. 15