Jordskiftesaker på gnr: 103

SaksnrSaksnavn
1820-2002-0015ANDÅS
1820-1956-0010BJØRNÅ NEDRE 99
1820-1985-0022E6 OLDERSKOG-RAVNÅ 33
1820-1963-0008MO
1820-1964-0012MO
1820-1971-0012MO
1820-1935-0003MO 103
1820-2005-0015Mo
1820-1935-005BMo gnr. 103
1820-1862-0103Mo, gnr. 103
1820-1985-0026RAMNÅEN M.FL. GNR. 33,94.
1820-2002-0051SKOG GNR. 101