Jordskiftesaker på gnr: 105

SaksnrSaksnavn
1820-1972-0007DOLSTAD-HALS 104,105
1820-1966-0004HALS 105
1820-1953-0008HALS 105,116
1820-1981-0003HALS/KULSTAD 105
1820-1987-0005HALVARDGARDEN
1820-1874-0105Hals, gnr. 105
1820-1980-0008KULSTAD-HALS 105,117