Jordskiftesaker på gnr: 109/1

SaksnrSaksnavn
1820-2002-0040Killeraasen
1820-1999-0005Molremmen gnr. 109