Jordskiftesaker på gnr: 109/2

SaksnrSaksnavn
1820-2002-0040Killeraasen
1820-1999-0005Molremmen gnr. 109
1820-1999-0021REINFJELL GNR. 90