Jordskiftesaker på gnr: 117/6

SaksnrSaksnavn
1820-1981-0003HALS/KULSTAD 105
1820-1965-0004KULSTAD
1820-1948-0002KULSTAD 117
1820-1934-0117KULSTAD GNR. 117
1820-1968-0002KULSTAD M.FL.
1820-1980-0008KULSTAD-HALS 105,117
1820-1887-0117Kulstad
1820-1968-011BKulstadleira