Jordskiftesaker på gnr: 118/14

SaksnrSaksnavn
1820-2010-0006Åremma