Jordskiftesaker på gnr: 119/14

SaksnrSaksnavn
1820-2008-0006Åremma