Jordskiftesaker på gnr: 119/16

SaksnrSaksnavn
1820-2010-0006Åremma