Jordskiftesaker på gnr: 119/17

SaksnrSaksnavn
1820-2010-0006Åremma