Jordskiftesaker på gnr: 119/20

SaksnrSaksnavn
1820-2010-0006Åremma