Jordskiftesaker på gnr: 119/21

SaksnrSaksnavn
1820-2010-0006Åremma