Jordskiftesaker på gnr: 121/1

SaksnrSaksnavn
1820-1987-0001SKALAND
1820-1984-0011VESET
1820-2008-0012Veset
1820-2010-0006Åremma