Jordskiftesaker på gnr: 123

SaksnrSaksnavn
1820-1949-0001JOMFRUREMMEN. 123
1820-1890-123KJomfruremmen, gnr. 123
1820-1968-0002KULSTAD M.FL.
1820-1953-012BSkaland
1820-1953-0012Skaland 201