Jordskiftesaker på gnr: 140

SaksnrSaksnavn
1820-1993-0015ALMDAL
1820-1972-0024STORSMEDSENG
1820-1980-0015STORSMEDSENG
1820-1906-0140STORSMEDSENG GNR. 140