Jordskiftesaker på gnr: 152/3

SaksnrSaksnavn
1820-1955-0001HELLEFJELL MELLEM 152