Jordskiftesaker på gnr: 221/2

SaksnrSaksnavn
1820-1993-0015ALMDAL
1820-1992-0016KJERRINGHALS, GNR. 221
1820-1901-0221KJERRINGHALSEN GNR. 221
1820-1984-0009SVARTVATN