Jordskiftesaker på gnr: 224/1

SaksnrSaksnavn
1820-1969-0001STEINMO 220
1820-1997-0003STORMOEN GNR. 228
1820-1969-004BValåmoen gnr. 105 m.fl