Jordskiftesaker på gnr: 230

SaksnrSaksnavn
1820-1955-009BBomnes gnr. 206
1820-1947-0004ELSFJ.STRAND-SELJELI 231
1820-1989-0019ELSFJORDSTRAND
1820-1952-003BElsfjordstranden gnr.230
1820-1973-0010KOBBHAUG 230
1820-1969-0001STEINMO 220
1820-1997-0003STORMOEN GNR. 228