Jordskiftesaker på gnr: 244/6

SaksnrSaksnavn
1820-2004-0001Grytåen
1820-2009-0015Lomsdal-Visten
1820-1960-0009SØRFJORDEN