Jordskiftesaker på gnr: 77/12

SaksnrSaksnavn
1800-1997-0024Sjunktindanfeltet