Jordskiftesaker på gnr: 8

SaksnrSaksnavn
1801-1954-0004GRAV
1801-1979-0011GRAV
1800-1883-0007HAMMER, GNR. 7 , GRAV, GNR. 8
1800-1988-0005MELAND, GNR. 9 , GRAV, GNR. 8
1801-1889-0001RØST
1801-1906-0001RØST
1801-1909-0002RØST
1801-1938-0019RØSTLANDET
1800-1999-0018RØSTLANDET NATURRESERVAT
1800-2011-0005Røst lufthavn