Jordskiftesaker på gnr: 64/1

SaksnrSaksnavn
1910-2015-0012Laugen landskapsvernområde