Jordskiftesaker på gnr: 65/8

SaksnrSaksnavn
1910-2015-0012Laugen landskapsvernområde