Jordskiftesaker på gnr: 119/2

SaksnrSaksnavn
1910-2013-0016Flatøy, gnr. 119