Jordskiftesaker på gnr: 4

SaksnrSaksnavn
1910-2005-0014Kjellåsen naturminne
1910-1986-0021SANDSTRAND NEDRE, GNR. 4
1910-1989-0024SANDSTRAND NEDRE, GNR. 4
1910-1990-0016SANDSTRAND NEDRE, GNR. 4
1910-1982-006TSANDSTRAND NEDRE, GNR.4
1910-2002-0002Sandstrand
1910-2014-0030Sandstrand Nedre, gnr. 4
1910-1923-0013Sandstrand nedre
1910-1996-0007Sandstrand nedre
1910-1862-0026Sandstrand nedre, gnr. 4
1910-1883-0008Sandstrand nedre, gnr. 4
1910-1921-0002Sandstrand nedre, gnr. 4
1910-1946-0007Sandstrand nedre, gnr. 4
1910-1974-018TSandstrand nedre, gnr. 4
1910-1977-004TSandstrand nedre, gnr. 4
1910-1979-010TSandstrand nedre, gnr. 4
1910-1982-027TSandstrand nedre, gnr. 4
1910-1983-008TSandstrand nedre, gnr. 4
1910-1983-013TSandstrand nedre, gnr. 4
1910-1983-016TSandstrand nedre, gnr. 4
1910-2004-0019Sandstrand nedre, gnr. 4 m.fl.
1910-1891-0010Sandstrand nedre, gnr.4
1910-1927-0001Sandstrand nedre, gnr.4
1910-1864-0001Sandstrand øvre, gnr. 5
1910-1987-0004Sandstrand øvre, gnr. 5
1910-2001-0008Sandstrand, gnr. 4
1830-1995-0006TJELDSUNDFELTET
1910-1995-0019Tjeldsundfeltet