Jordskiftesaker på gnr: 9/3

SaksnrSaksnavn
1910-2002-0007Kvitfors nordre, gnr. 9 m.fl.