Jordskiftesaker på gnr: 64/11

SaksnrSaksnavn
1910-2012-0001Grov, gnr. 65