Jordskiftesaker på gnr: 64/19

SaksnrSaksnavn
1910-2012-0001Grov, gnr. 65