Jordskiftesaker på gnr: 65/11

SaksnrSaksnavn
1910-1954-013SGrov, gnr. 65
1910-2012-0001Grov, gnr. 65
1910-2014-0027Grov, gnr. 65/66