Jordskiftesaker på gnr: 65/13

SaksnrSaksnavn
1910-1997-0002Grov, gnr. 65
1910-2012-0001Grov, gnr. 65