Jordskiftesaker på gnr: 68/12

SaksnrSaksnavn
1910-2001-0017Grovfj. almenning, gnr. 76