Jordskiftesaker på gnr: 69/14

SaksnrSaksnavn
1910-1994-0002Helleren, gnr. 66 M.FL.
1910-1994-0013KOVAN, GNR. 69