Jordskiftesaker på gnr: 15/8

SaksnrSaksnavn
1910-1995-0021Kampen/Hjerttind, gnr. UK
1910-1950-002AYttergård/Innergård 15/16