Jordskiftesaker på gnr: 32/17

SaksnrSaksnavn
1910-1997-0025Elvebakken, gnr. 32 m.fl.
1910-1995-0007Leirbekkmo, gnr. 44 m.fl.