Jordskiftesaker på gnr: 47/13

SaksnrSaksnavn
1910-1996-0024Skyssmo m.fl., gnr. UK