Jordskiftesaker på gnr: 37/14

SaksnrSaksnavn
1910-2002-0010Forså nedre, gnr. 28 m.fl.