Jordskiftesaker på gnr: 20/15

SaksnrSaksnavn
1900-2005-0036Sandsvika naturreservat