Jordskiftesaker på gnr: 27/1

SaksnrSaksnavn
1900-2005-0037Holmenvær landskapsvernområde
1900-2010-0028Ørja, gnr. 28